Shiatsu is een bijzondere manier van massage welke zijn oorsprong vindt in de Traditionele Chinese Geneeswijze en verder verdiept en verbreed in Japan. Daar waar de Traditionele Chinese Geneeswijze eerder geneigd is tot een behandeling om de "kwaal" aan te pakken is Shiatsu juist een wijze van massage en/of therapie waarin de mens als een geheel wordt gezien. Daarmee vind je een mooie aansluiting bij de Holistisch Energetische Therapie. In deze geneeswijze spreekt men van Ki of Qi, wat ongeveer het zelfde als prana of levensenergie is. Wordt deze levensenergie samengevoegd met onze lichaam en geest dan spreekt men over Hara, ruwweg vertaald in je gesteldheid. Wordt deze Hara weer op haar beurt verbonden met onze intentie dan spreekt men over Shiatsu wat wordt vertaald als drukpuntmassage. Dit is niet geheel correct omdat het eigenlijk eerder het overdragen is van je intentie d.m.v. onze handen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van ellebogen, knieŽn en voeten. Daar Shiatsu vaak van vader op kinderen overging kent men binnen de Shiatsu diverse stromingen al hebben ze allemaal 1 punt gemeen, namelijk het gaat niet om de handeling maar om de intentie waarmee de handeling word verricht. Daar waar de Holistisch Energetisch Therapeut zijn intentie gebruikt om de energiecentra en energielagen te behandelen, behandeld de Shiatsu masseur/therapeut de energiebanen, ook wel meridianen genoemd. Shiatsu richt zich op de tsubo-punten (energiepunten) die op de meridianen liggen. Hierdoor heeft Shiatsu een belangrijk raakvlak met acupuncteur en acupressuur. Daar waar de masseur op weg gaat om een diepe ontspanning te weeg te brengen zal de therapeut ook opzoek gaan naar oorzaak en gevolg. Wel is Shiatsu een massage/therapeutische vorm waarbij men, net zoals bij de fysiotherapeut, niet erg moet vinden uit de kleren te gaan. Ook al zijn de meningen hierover verdeeld, toch ben ik van mening dat de eventuele gebieden die door Shiatsu gemeden moeten worden (bv. spataderen, eczemen, ontstekingen) beter te zien zijn als de kleding uit is. Aan een behandeling gaat altijd eerst een intake aan vooraf om de rede van de hulpvraag van cliŽnt duidelijk te krijgen.