RUIMTE:  adem, vrije lucht, teug voor teug,  sla uit die vleugels, VRIJ !

Op deze site neem ik U mee langs een intuītieve en spirituele reis, welke voor mij, enige jaren geleden begon toen ik, door ongelukkige omstandigheden, fysieke problemen ondervond.

Mijn carričre begon ik als metaalbewerker, werktuigbouwkundige, docent werktuigbouw, pensionhouder, genealoog en als laatste boekenantiquair.

Nu ben ik beeldhouwer, docent culturele vorming in Drachten, Docent Kristalhealing/reading bij CVIO te Dokkum, Holistisch Energetisch Therapeut en Shiatsu masseur/therapeut

De eerder genoemde fysieke problemen hebben er toe geleid dat ik mij hoe langer hoe meer intuītief ging ontwikkelen. Als kind was ik hiermee al bekend (magnetiseren, ook mijn grootvader was magnetiseur). De krachten waren vaak zo sterk dat ik momenten had mijzelf niet te durven bewegen. Toen, als kind, begreep ik dit alles niet. Geregeld gingen dingen "vliegen" en gingen uiteindelijk stuk. Hoe vaak heb ik daarvoor door mijn ouders niet op de kop gehad. Maar om de beweging en krachten/energie in mij te negeren, daar slaagde ik lang niet altijd in en voelde mijzelf steeds meer gefrustreerd raken. Dikwijls voelde ik een verdeeldheid in mijzelf, alsof ik in twee werelden (dimensies) leefde. Dan trok ik mijzelf terug in de vrije natuur, waar ik meer mijzelf kon zijn en dichter bij de schepping voelde. Dikwijls ging ik op een stille plaats zitten en voelde mijzelf dan een worden met de Aarde. Dan waren er altijd dieren om mij heen, meestal (roof)vogels. (Nu begrijp ik dat zij mijn spirituele gidsen waren, die om mijn aandacht vroegen.) Als ik er al over sprak, dan vond men je maar raar. Nu begrijp ik dat vele, inclusief mijn ouders, er bang voor waren. Misschien dachten zij wel dat ik geestelijk ziek was. De problemen die ik hierdoor ondervond zorgde ervoor dat ik mijzelf voor de energie afsloot en probeerde het zover en zoveel mogelijk weg te stoppen. Gaandeweg voelde ik meer boosheid in mij opkomen terwijl ik tussentijds wel vaak boeken las over dit soort onderwerpen. Eigenlijk wist ik wel wat mijn pad was, maar ik had de moed (nog)niet om "mijn pad" te gaan.

Inmiddels ben ik gehuwd en kregen wij 6 kinderen. Door omstandigheden kwam ik bij een maatschappelijk werkster, in ons dorp, terecht. Zij wees mij op de mogelijkheid om de opleiding tot Holistisch Energetisch Therapeut te gaan doen. Zij zag mijn potenties en de problemen die ik ondervond en wees mij op de mogelijkheden en kwaliteiten in mij. Toch duurde het nog enige jaren voordat ik uiteindelijk alle moed, in mij, bij elkaar raapte en de stappen ondernam. Ik was misschien wel bang voor deze ontdekkingsreis in mijzelf. Het moest eerst tot een totale krachs komen voordat ik uiteindelijk ging kiezen voor de bewegingen en krachten die in mij aanwezig zijn. Uiteindelijk heb ik haar advies ten harte genomen en ben de opleiding gaan doen. Daardoor kwamen alle krachten en energie vrij, sterker nog, ze werden nog sterker, maar beheersbaarder. Uiteindelijk ben ik beeldhouwer, docent beeldhouwen en holistisch energetisch therapeut geworden. Mensen die mij beter kennen, zullen nu dan ook het vignet (linksboven) begrijpen. Want dat ben ik en het pad welke ik nu ga.

Over al deze zaken kunt U verder lezen en kijken op de andere pagina's van deze site