Als U wilt, kunt U hier een berichtje voor mij/ons achterlaten. Voor directe vragen, gebruik maken van  ons emailadres. armarius@home.nl Tevens ben ik ook schriftelijk en telefonisch bereikbaar.

  


2007 Deze website is auteurrechtelijk beschermd en valt als dusdanig onder "Het Nederlands Recht". Foto's van mijn beeldhouwwerken, tekeningen en schilderijen alsook de foto's van mijn kristallen en mineralen vallen onder het beeldrecht. Hij/zij die ongeoorloofd gebruik cq misbruik maakt van deze foto's, kunnen/zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

Home