Zoals ik eerder schreef, ben ik beeldhouwer en docent beeldhouwen. Ik ga uit van de volgende 3 stellingen:

  1. Kunst is een uiting van een gevoel of emotie, die je in een zintuiglijke expressie omzet. Deze is uniek voor het handschrift van de creator, die je uitnodigt zijn pad van gevoel en emotie te gaan. (Adriaan Hol)

  2. Beeldhouwen is een evenwicht vinden tussen een vorm en beweging(Adriaan Hol)

Uit de eerste stelling blijkt, dat kunst op vele manieren tot uitdrukking gebracht kan worden. Of dit nu schilderen, muziek, dans, beeldhouwen of anderzijds is, maakt niet uit. Zolang het maar met onze zintuigen waarneembaar is. Wel is het van belang dat je werk herkenbaar is als zijnde van jou. Zou zal een muziekkenner direct Beethoven, Bach, Mozart, Queen enz. herkennen. Terwijl een beeldhouwer het werk van Rodin, Zadkin, enz zal kunnen herkennen. Verder spreekt men in de kunstwereld over stromingen, bv in de architectuur Barok, Gotiek, enz. Dit laatste vind ik weer van ondergeschikt belang, Want ik vind het belangrijker dat je in je creatieve uiting, je zelf blijft. Misschien wil je op deze wijze wel iets tot uitdrukking brengen. Dan is het zeker van belang dat je bij je zelf te blijft en je passie en expressie de vrije loop laat gaan.

In de tweede stelling spreek ik over evenwicht, vorm en beweging. Ieder kiest voor zijn eigen materiaal (hout, steen, was, klei) en voegt daar zijn eigen beweging aan toe. Deze vorm (uit het materiaal voortgekomen) en beweging (gevoel en emotie) moeten in evenwicht komen. Dit is voor vele een lange weg, want vooral om dichter bij onze eigen kern te komen is mogelijk het moeilijkste om tot een expressieve uiting te komen. Vaak wordt men geplaagd met de gedachten, WAT ZAL HIJ/ZIJ ER VAN VINDEN. Dit laatste moet men proberen geheel los te laten. Zodra je gaat omzien naar andermans ogen, kom je NIET bij je eigen, unieke expressiviteit. Hierbij kan je kiezen voor je eigen wijze van uiting. Kies je voor abstract, figuratief, of een combinatie van deze. Zoek en vind daarin je eigen weg.

Gelet op de vorige stellingen en uitleg, is het voor mijn gevoel niet mogelijk, te zeggen, dat een uiting van kunst niet mooi is. Daar een uiting van kunst, in welke vorm dan ook, een uiting van een gevoel of emotie is, is het eerder op zijn plaats te zeggen dat deze uiting je niet aanspreekt. De hierboven genoemde stellingen, zijn voor mij, de drie essenties om tot beeldhouwen/kunst te komen. Als beeldhouwer probeer ik uit het materiaal, welke ik heb gekozen, iets te scheppen en daarbij mijn innerlijk gevoel de vrije loop te laten gaan. Dit is dan ook wat ik probeer over te brengen als docent.

Daarbij geef ik de voorkeur aan hout. (wil niet zeggen dat ik niet in andere materialen kan werken) Dit materiaal heeft voor mij een ongekende aantrekkingskracht. Door zijn structuur, welke zo nu en dan best weerbarstig genoemd mag worden, spreekt het vele tot de verbeelding. Je kan er groot en klein in werken. Klein, minutieus of gedetailleerd, net wat je wilt. Hout wilt graag worden aangeraakt, waardoor het materiaal, maar ook het beeld, meer tot leven komt. Hierbij speelt natuurlijk ook de vorm/uiting, die je gekozen heb, in mee.

Zie een aantal van mijn werken in "fotogalerie"